Den Kongelige Porcelainsfabrik

Den Kongelige Porcelainsfabrik blev grundlagt i 1775 af Frantz Henrich Müller og havde til huse i det gamle Købehavn ved siden af Rundetårn. I starten fik han økonomisk hjælp fra bl.a. det danske Hof. I 1779 overgik fabrikken til Kronen (det Danske Kongehus) under Enkedronning Juliane Maries personlige bevågenhed og fik dermed navnet: Den Kongelige Porcelainsfabrik. Mærket de 3 bølger i bunden, blev vist nok opfundet af Enkedronningen. Bølgerne skulle gengive den søfartsnation Danmark var på daværende tidspunkt.

I hele Müllers tid fra 1775 til 1802 gik fabrikken frem, både teknisk og kunstnerisk og dens anerkendelse voksede hurtigt. Müller var en keramisk mester, men han havde også unikke evner til, at få de rigtige medarbejdere tilknyttet fabrikken. Han formåede bl.a. at ansætte A.C. Luplau fra den højt ansete Fürstenberg fabrik.
Den tyske formsans og tradition fra Luplau og den danske udvikling fra Müllers side var en fantastisk kombination. Müller tilberedte glasuren og bestemte metoden for brændingen og præparerede farverne. Man lavede overglasur-malerier.
Fra 1802 til 1885 hørte man ikke meget til Den Kongelige Porcelainsfabrik bl.a. på grund af de mange krige i Danmark og Europa. Der var selvfølgelig pengemangel på Den Kongelige Porcelainsfabrik og en del forme og modeller gik tabt under bombardementet af København i 1807. Senere manglede man initiativ, kunstnerisk og teknisk fornyelse og først i 1884 da Philip Schou overtog fabrikken og flyttede den til Frederiksberg skete der ændringer.

Philip Schou havde drevet Fajancefabrikken ALUMINIA siden 1868. Nu lagde han begge fabrikker sammen, og medarbejderne fra den Kongelige Porcelainsfabrik havde pludselig en smuk udsigt til Frederiksberg Have og Zoologisk Have, hvilket sikkert har givet kunstnerne inspiration. Samt en leder med entusiasme. Fra 1884-85 blev Kongeligt Porcelain sammenlignet med de største af Europas berømte porcelains industrier: Sévres og Meissen
Philip Schou knyttede arkitekt Arnold Krog til fabrikken. Schou's evner, energi og fremsynethed i forbindelse med Krog's kunstnerbegavelse udgjorde den lykkeligste kombination. Nu kom underglasur-maleriets begyndelse og det skulle snart erobre en hel verden.

I 1889 vakte Den Kongelige Porcelainsfabrik og Fajancefabrikken ALUMINIA international opsigt på verdensudstillingen i Paris. Fabrikken fik tilkendt "Grand Prix" en sjælden anerkendelse dengang.
Craqueleret porcelain blev fremstillet omkring 1920, efter stor indsats i form af udvikling og under nøje bevågenhed fra Philip Scou.
I 1906 havde man fundet de gamle forme og formler fra Enkedronning Juliane Maries tidsalder. Disse blev kopieret og udstillet. Også de gamle overglasur-malerier fra Müllers tid, men for at undgå misforståelser fra de originale ting fra 1775-1802, blev der sat en krone over de 3 bølger. Derved fremkom det stempel man bruger den dag i dag. Det blev en kæmpesucces, og denne succes har man bevaret helt frem til i dag.
Annie's Antique & Deco.

+45 23 31 65 05
annie@anniesantique.com
CVR.nr.: 21078980